Intenció Missionera-abril

.

dimecres, 19 d’octubre de 2016

MATERIALS DOMUND 2016

Materiales
Guió + 14 PDF
Guió 8 - 10 PDF
Oració PDF
Guió 11 - 14
Cartell PDF
Enllaç PDF


llista de vídeos de missions


Accedeix a la llista clicant el boto superior esquerra.